vineri, 30 martie 2018

Revista buzoiană ,,Uscând o lacrimă", a ajuns la numărul 53

Noua serie care găzduieşte Liga Scriitorilor - Filiala Buzău, ajunsă la numărul 53, cuprinde:
Articolul scriitorului Al. Florin Ţene, intitulat ,,Adunarea generală de alegere a conducerii centrale a Ligii Scriitorilor".
Articolul scris de Voichiţa T. Macovei, intitulat ,,Al Florin Ţene: Mai avem nevoie de cultură?"
Poezia autorului Florin Grigoriu ,,Stare de Imn"
Prozopoezia lui Marin Ifrim ,,Jurnal pentru dr. Valeriu Bistriceanu".
Poeziile, autoarei Elena Silvia Săracu ,,Visam, Iedera în rugăciune, De ce? De ce?"
O parte din poezia lui Dumitru Mihai ,,Ştafeta omenirii (I).
Poezia Irinei Lucia Mihalca ,,Timp de-amintire, timp de uitare"
Poezia Ginei Agapie ,,Ursul". Poezia ,,Iubind imposibilul", de Dumitru K Negoiţă. Poeziile ,,Labirintul, Viaţa...", autoarei Dana Biţeanu. Poezia ,,Adam şi Eva", de Mihaela Socol.
Epigrame: Primite de la Mihai Sălcuţan
,,Statele", de Emil Tarlapan; ,,Între vis şi realitate", Mircea Ionescu-Quintus;
 ,,Unire, români!", de Ion Diviza. ,, Solul Unirii (Lui Grigore Vieru", Mihai Cucereavîi.
,,Cetăţile", Victor Macarevici; ,,Prutul", Mihai Moleşag;,, România şi R. Moldova", Daniel Corbu.
,,Rânduială dumnezeiască şi România", Mihai Sălcuţan. ,,Doină", Nicolae Nicolae.
,,Guvernatorilor Guberniei Moldova", Ioan Pop; ,,La plecarea din Chişinău", Florian Saioc.
,,Podul de flori de peste Prut", Nichi Ursei.
Eseul ,,Arta poetică a Irinei Lucia Mihalca, ziditoare de suflete", Mariana Gurza.
Eseul ,,O revelaţie...", George St. Savu. ,,Casa Memorială V. Voiculescu, Gheorghe Postelnicu.
,,Oameni care întemeiază", Roxelana Radu.
Prietenii revistei noastre de la Şcoala Gimnazială ,,Mircea T. Bădulescu", Buzău
,,O fraţilor, treziţi-vă", Lazăr Ştefan cl. a VII a; ..., Articolul ,,Ofiţerii bădulesceni", Gina Agapie.
Articolul ,,Clepsidra", Orghidan Magdalena.  ,,100% deloc", Silvan G. Escu.
Eseu ,,Elena Căpăţână la al patrulea volum", Dumitru K Negoiţă
,,Creativitate românească la Centenarul Unirii şi De ziua femeii", Elena Căpăţână
Poezia ,,doar tu", de George Vlaicu; ,,Casa nimănui", Cornel Diaconu;
Poeziile ,,Sonetul timpului trecut şi (Pseudo)sonetul timpului pierdut", Gheorghe Oncioiu.
Despre valorile buzoiene
,, La Ruşeţu", Radio Pro Diaspora
,,Dragobetele împreună", Nicolae Muşat. ,,Lansare de carte pentru....cititori" Elena Căpăţînă
Articolul ,,Din istoria comunei Ruşeţu", Dumitru K Negoiţă.
,,Epigramele (Re)Unirii", Mihai Sălcuţan
,,Într-o ţară plină de mici dictatori, suntem în ţara noastră!", Marin Ifrim
Pe ultima pagină sunt reprezentate  apariţiile editoriale, fiind nominalizate 12 volume şi numele autorilor.


luni, 26 februarie 2018

Să ştie toată lumea planeteiRomânia sărbătoreşte
mult mai mulţi ani de unire
unirea de acum100 de ani
a făcut-o şi Mihai Viteazul
în anul 1601, cu 417 ani, în urmă.
Acum, peste 2500 de ani, pământul
României de azi, era al Daciei mari
Dacia lui Burebista...
Dacia lui Decebal
O ţară întinsă, cu oameni gospodari
cu pământ fertil, în interiorul căruia
se aflau numeroase bogăţii
poftite de multe imperii
care au şi fărămiţat-o!

 

sâmbătă, 17 februarie 2018

Concurs cu premii la Monumentul de la Ursoaia

Cu ocazia sărbătoriri - URSOAIA la a V a întrunire, sub egida Ligii Scriitorilor, Filiala Buzău, se încearcă o continuare a celor două ediţii a Concursului cu premii ,,Iorgu Cosma". Dacă cele două ediţii au avut loc înaintea aducerii acasă a multimedaliatului erou-monah amintit. De data aceasta, ediţia a III a, se va finaliza cu premierea concurenţilor, chiar la monumentul eroului-monah din fosta comună Ruşavăţu, în data de 10 mai 2018.
Desigur, aceste demersuri se află la început de drum, dar, odată cu stabilirea juriului se încep şi înscrierile pentru Concurs.
Reamintim că-n subiectul  concursului trebuie  să  fie inclus obligatoriu răspunsul la întrebarea:
1. Dacă eroul-monah Iorgu (Gherasim) Cosma are monument la Mănăstirea Cernica, de ce i s-a mai înălţat unul şi la Ursoaia?
Aşa cum s-a mai precizat şi-ntr-o altă pagină de pe o reţea de socializare, concurenţii trebuie să prezinte minim o pagină format A4, sub formă de  eseu, poezie, proză...bineînţeles în conţinutul acestora întrebarea amintită constituie cel mai util ghid.
Revenind la stabilirea juriului, iată, componenţa acestuia:

* Elena Căpăţînă, secretar, Filiala Buzău al Ligii Scriitorilor
* Cornel Diaconu, membru al Filialei Buzău a Ligii Scriitorilor
* Roxelana Radu, director al Asociaţiei de Cultură Ortodoxă
* Ion Olteanu, membru în comitetul director al Asociaţiei ,,Sfatul"
* Dumitru K Negoiţă, preşedinte al Filialei Buzău al Ligii Scriitorilor.

Aşadar, cu precizarea că şi Biblioteca ,, Ion Caraion", din comuna Vipereşti, este alături de noi, vă aşteptăm, dragi concurenţi înscrierea, chiar şi pe această pagină de blog.

joi, 25 ianuarie 2018

CONCURS CU PREMII LA MONUMENTUL DE LA URSOAIA

 În 10 mai 2018, cu ocazia celei de-a V a Ediţie de la Şcoala Gimnazială Ursoaia, la Monumentul Eroului-monah Iorgu (Gherasim) Cosma, va avea loc şi premierea concurenţilor. Acest fapt, înseamnă şi preluarea celor 2 ediţii: 
* Ediţia I a, desfăşurată în anul 2010 (câteva detalii în volumul ,,Despre adâncuri şi prezent (dialoguri şi lumina de la Cernica), ,,Reţeaua literară", blogurile: ,,Moral(u)itate. blogspot.com  şi  dumitrunegoitza.blogsopot. com)
* Ediţia a II a intitulată ,,Concursul cu premii Iorgu Cosma"în anul 2011(detalii, în volumul şi blogurile amintite...). 
Reamintim că din juriul ediţiei a II a au făcut parte.
* Directorul Fundaţiei Sf.Sava de la Buzău, pr. prof. dr. Mihail Milea
* Preşedinte Filiala Vrancea a Ligii Scriitorilor, Mariana Vicky Vârtosu
* Inspector limba română, de la Inspectoratul Judeţului Buzău, Oana Pleşea
* Redactor-şef ,,Amprenta" Buzău, Valentina Bucur
* Iniţiator, membru LSR, Dumitru K Negoiţă.
Laureatul acestui CONCURS a fost Vasile Anton din Iaşi
....
Aşadar, vom relua acest CONCURS, cu Ediţia a III a, sub egida Filialei Buzău a Ligii Scriitorilor, care va consta în Premii materiale, cărţi, diplome, surprize...
Vor fi premiaţi, participanţii care vor răspunde la întrebările privitoare la Eroul-monah, de pe Monumentul de la Cernica şi Ursoaia. Răspunsurile pot fi sub formă de eseu, proză, poezie...
Vor fi premiaţi ocupanţii locurilor: I, II, III. Premii de popularitate...
Concurenţii se pot înscrie pe blogurile:
moraluitate.blogspot.com
dumitrunegoitza.blogspot.com
email: dumitrunegoita@gmail.com

Se primesc înscrieri până la începutul lunii martie 2018, când se vor afişa întrebările, se va stabilui juriul, şi se va trece la trimiterea lucrărilor în plic, prin poştă... Concurenţii pot avea vârste între: 10 şi 100 de ani.
Cei interesaţi vor urmări blogurile amintite şi detaliile care vor urma.

luni, 15 ianuarie 2018

Eminescu sărbătorit la Şcoala Gimnazială,,Mircea T. Bădulescu" Buzău

Luni, 15 ianuarie 2018, 168 de  ani de la naşterea marelui Mihai Eminescu. Odată cu începerea şcolii după vacanţa Sărbătorilor de iarnă, elevii au păşit într-o nouă sărbătoare. Sărbătoarea marelui scriitor al tuturor timpurilor şi odată cu aceasta, Sărbătoarea Culturii la români.
Doamna profesor de limba şi literatura română Gina Agapie şi membru al Ligii Scriitorilor, Filiala Buzău a prezentat elevilor din clasa a VIII a D, o importantă lecţie privind acest mare eveniment, o adevărată lecţie de viaţă şi din viaţa şi opera poetului naţional, din care putem desprinde, din temele lansate:
* Adevărul e stăpânul nostru, nu noi stăpânim adevărul. (Mihai Eminescu)
* Stejarul creşte unde-i pământul bun, buruienile pretutindeni. (Mihai Eminescu)
* Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura lui, nicicând. (Mihai Eminescu)
* Răul care ameninţă vitalitatea poporului nostru este demagogia. (Mihai Eminescu)
* Umanitatea începe în noi odată cu dezinteresul. (Mihai Eminescu)
* Între caracter şi inteligenţă n-ar trebui să existe alegere.  (Mihai Eminescu)
* Menirea vieţii tale e să te cauţi pe tine însuţi. (Mihai Eminescu)
La astfel de teme, la astfel de lecţii, unele mai frumoase, mai utile şi mai adevărate, decât altele,  trebuie să recunoaştem că rămân foarte puţine de comentat, chiar dacă  marele Mihai Eminescu este inepuizabil.
Pe lângă doamna profesor, pe lângă elevii din clasa a VIII a D, au mai asistat la această sărbătoare,  doamna de la Biblioteca Şcolii şi semnatarul care a prezentat o minicolecţie de cartografie, documente dintr-o vreme îndepărtată, plachete şi cărţi din 1941, 1946, 1948, 1957...Numere din colecţia revistei ,,Uscând o lacrimă" şi ,,Poarta amintirilor, înfăţişându-l pe marele poet naţional...marți, 19 decembrie 2017

Foaia literar-istorică...Poarta amintirilor, la nr. 13

- Ce faci doar pentru tine moare odată cu tine, doar ce faci şi pentru altul, aia rămâne. Ne spunea într-un interviu binecunoscutul academician Dinu C. Giurescu.
A fost şi a rămas un motto care mi-a dat de gândit şi, seamănă mult cu preocupările mele, prezentate deseori şi-n revista                   ,,Uscând o lacrimă".
Privitor la acest număr 13, al foii literar-istorice ,,Poarta amintirilor" un motto preluat din propriul volum ,,Ziceri", ne spune:
- Când ai rădăcini adânci în respect şi dragoste de ţară, poţi hrăni sufletul chiar şi când insolenţii te blochează.
În cuprinsul său, amintiri de ieri, sunt prezentate, pe scurt brâul ,,Perţarii", Un grup de dansatori ai anilor 1960, din Lopătari, judeţul Buzău. care au făcut istorie. În amintirile de astăzi, sunt prezentate ecusoanele membrilor filialei Buzău a Ligii Scriitorilor, confecţionate de colega noastră Elena Căpăţînă, precum şi afişul sărbătorii din 09 decembrie 2017. Un titlu privind surprize, bucurii...sunt prezentate de poeţii şi scriitorii:Vasilica Ilie-Bucureşti, Voichiţa Vereş-Cluj Napoca, Gheorghe Postelnicu- Pârscov, Valentina Balaban - Brăila, Florin Grigoriu- Bucureşti, Roxelana Radu- Buzău, Claudia Motea-Bucureşti, Nicolette Orghidan- Braşov, Elis Beth- Buzău. Se continuă cu date din ultimul număr al revistei ,,Uscând o lacrimă dar şi un scurt comentarriu de la fosta sărbătoare a Şcolii Gimnaziale ,,Mircea T. Bădulescu", prezentând şi câteva ilustrate.
Pe cea de a IV a pagină, se află convocarea Ligii Scriitorilor la ,,ampla manifestare", privind alegerile din 30 noiembrie de la Cluj Napoca, prezentată de Preşedintele Ligii Scriitorilor, Al. Florin Ţene, membru corespondent al Academiei Româno-Americană.
.În partea a doua a paginii, sunt publicate revistele primite: ,,Întrezăriri", ,,Versuri şi proză",,,Cartelul metaforelor", ,,Renaşterea ruşeţeană",
O parte din acest număr, a fost dăruit la întrunirea cu invitaţii prezenţi la  Centrul Ligii Scriitorilor de la Cluj Napoca în 30 noiembrie 2017,( unde a fost o reuşită, mulţumim organizatorilor, mulţumim distinsului scriitor Gavril Moisa), dăruită invitaţilor speciali, talentaţilor  actori care au făcut deliciul sălii din Amfiteatrul  Centrului Judeţean de Cultură, George Vlaicu şi Elena Silvia Săracu de la Teatrul  NOSTRUM Bucureşti, la Sărbătoarea din 09 decembrie 2017 a filialei de la Buzău.şi a altor distinşi colegi, colege de la Filiala Buzău a Ligii Scriitorilor.

duminică, 5 noiembrie 2017

 OMAGIUL ȘCOLII GIMNAZIALE ,,CĂPITAN AVIATOR MIRCEA T. BĂDULESCU,, DIN BUZĂU, la 150 DE ANI


   După ceremonialul din curtea școlii, de la Monument și de la dezvelirea Plăcii Memoriale, unde au participat, alături de Dir. Școlii Monica Gheorghe,  profesori, elevi…Lucian Romașcanu,  Ministrul Culturii, Emanoil Neagu, Președintele Con. Județean,  Adriana Bucur, secretar-general în Ministerul Educației, Constantin Toma, Primarul Buzăului, Florina Stoian,  Insp. General al Înv. buzoian, Bogdan Enescu, coordonator al loturilor olimpice de matematică, din SUA, Pakistan, R. Moldova și, bineînțeles, România, Gheorghiță Vlad, General, Doru Laurian  Bădulescu,  fiul eroului ,,Căp. av. Mircea T. Bădulescu,,… foști directori, profesori, mulți intelectuali, elevi, membrii ai Filialei Buzău a Ligii Șcriitorilor, jurnaliști și multe alte personalități buzoiene, iubitoare de cultură, a avut loc și o Lansare de carte, autor, prof. dr. Gina Agapie și membră a Filialei Buzău a Ligii Scriitorilor. Volumul s-a numit ,,PICTURĂ PENTRU ETERNITATE,, (Omagiu Școlii Gimnaziale ,,Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu),,.Iată, câteva secvențe primite de la autoarea, minunatului volum, și colega noastră de la Filiala Ligii Scriitorilor, felicitând-o din tot sufletul, atât pe ea, colegii noștrii prezenți, pe pr. prof. dr. A. Damian, Dir. Școlii, fiul eroului aviator, jurnaliștii din sală, profesorii, foștii profesori, directori...  O carte, despre care membrii Filialei Buzău, a LSR,  Mihai Sălcuțan, Elena Căpățână, au vorbit  la superlativ, așa cum merită aceast fabulos volum.
  
Asemeni pr. prof. dr. Aurelian Damian, doamna Director Monica Gheorghe, iar autoarea volumului Gina Agapie,  a încheiat cu o superbă piesă muzicală.

 Semnatarul, a deschis această lansare de carte ,,Pictură pentru eternitate,, , într-un climat cu un soare  tomnatic atât de mângâietor și strălucitor, de parcă cei din generațiile cu 150 de ani în urmă, șopteau ceva plăcut,  de acolo de SUS. Continuând, în pragul acestei mari sărbători, pe 31 octombrie 2017, am trăit clipe împlinite, clipe de bucurie, alături de dna profesor, Director Monica Gheorghe, de dna prof. Gina Agapie, membră a Ligii Scriitorilor, Filiala Buzău, alături de elevii participanți la această întrunire, alături de colegii membrii ai Filialei Buzău a Ligii Scriitorilor, Elena Căpățînă, Mihai Sălcuțan, Dana Bițeanu. Toate aceste trăiri, sintetizate într-o frază pot fi definite astfel:
- Școală frumoasă, cinste cui te păstrează.
                                                                                                                                                                 
  


La plecare, doamna directoare și profesor Gina Agapie și colega noastră de la ligă, mi-au înmânat volumul omagial ,,Pictură pentru eternitate,,. Acasă, în lecturarea acestuia, nu de puține ori mi-am spus:
- Carte minunată, ferice celui ce te-a scris.
O carte care-n interiorul său s-a sădit impresii, mesaje, articole dintre cele mai înălțătoare, cu zboruri înspre înălțimi. Multe dintre acestea încărcate cu puterea exemplului. Amintiri, povestiri, o bogată istorie.
Cu permisiunea dumneavoastră, de-ar fi să cobor cu 52 de ani în urmă, când Buzăul făcea parte din regiunea Ploiești și, în Orânduirea de atunci  se puneau bazele industrializării și-a Buzăului. Era prin vara anului 1965, iar Școala nr. 1 găzduia elevi candidați la admiterea frecventării cursurilor la Grupul școlar Scăieni (azi, Orașul Boldești-Scăieni), pentru viitori salariați ai Intreprinderii de Geamuri Buzău. Printre admișii la examenul de atunci s-a aflat și semnatarul.
Revenind la minunatul volum, mesajul de azi și de acum, ar putea suna astfel: Fiți mândrii dragi profesori, fiți mândrii dragi elevi, de șansa de-a preda și învăța în asemenea așezământ, unde, stejarul din Buzău adăpostește ,,aripi argintii, destinul unui zburător,,, alături de multe foste ori actuale lumini adevărate
,,Carte minunată, ferice celui ce te-a scris,,.
Dumitru K Negoiță